Wymagania jakościowe dla zbóż

Towar skupowany przez firmę TRANSROL Sp. z o. o. sp. k.
musi spełniać minimalne wymagania jakościowe. Odpowiednie potrącenia cenowe lub/i wagowe zostaną zastosowane w przypadku, jeśli nie zostaną zachowane parametry jakościowe wskazane poniżej:

JĘCZMIEŃ WILGOTNOŚĆ max. 14,50%
ZANIECZYSZCZENIA OGÓŁEM max. 6,0%
W TYM ZANIECZYSZCZENIA NIEUŻYTECZNE max. 2.0%
GĘSTOŚĆ min  62,0 kg/hl
ZIARNA POMARSZCZONE max 3,0%
ZIARNA POŁAMANE max 3,0%
DON max. 1000ppb
STĘŻENIE GAZU max. 0,3 ppm

ZIARNO ZDROWE, O SWOISTYM ZAPACHU, WOLNE OD ŻYWYCH I MARTWYCH INSEKTÓW, GRZYBÓW, MYKOTOKSYN, POROSTU I SPORYSZU, BEZ PRZYTULII, BEZ ZBÓŻ OBCYCH

KUKURYDZA WILGOTNOŚĆ max. 14,50 %
ZANIECZYSZCZENIA OGÓŁEM max. 10,00%
ZANIECZYSZCZENIA NIEUŻYTECZNE max. 2,0%
ZIARNA POMARSZCZONE max. 3,0%
ZIARNA POŁAMANE max. 8,0%
ZIARNA OBCE max 1,0%
DON max.1000 ppb
STĘŻENIE GAZU max. 0,3 ppm

ZIARNO ZDROWE, O SWOISTYM ZAPACHU, WOLNE OD ŻYWYCH I MARTWYCH INSEKTÓW, GRZYBÓW, MYKOTOKSYN, POROSTU I SPORYSZU, BEZ PRZYTULII

PSZENICA WILGOTNOŚĆ max. 14,50%
ZANIECZYSZCZENIA OGÓŁEM max. 6%
W TYM ZANIECZYSZCZENIA NIEUŻYTECZNE max. 2%
GĘSTOŚĆ min  72,0 kg/hl
ZIARNA OBCE max. 1,0%
SKROBIA min. 58,00%
ZIARNA POMARSZCZONE max 3%
ZIARNA POŁAMANE max 3%
DON max. 1000ppb
STĘŻENIE GAZU max. 0,3 ppm

ZIARNO ZDROWE, O SWOISTYM ZAPACHU, WOLNE OD ŻYWYCH I MARTWYCH INSEKTÓW, GRZYBÓW, MYKOTOKSYN, POROSTU I SPORYSZU, BEZ PRZYTULII

PSZENICA  KONSUMPCYJNA WILGOTNOŚĆ max. 14,50%
ZANIECZYSZCZENIA OGÓŁEM max. 6%
W TYM ZANIECZYSZCZENIA NIEUŻYTECZNE max. 2%
GĘSTOŚĆ min  76,0 – 77,0 kg/hl
SKROBIA min. 58,00%
ZIARNA POMARSZCZONE max 3%
ZIARNA POŁAMANE max 3%
BIAŁKO min. 12,50 – 14,00%
GLUTEN min. 26,00 – 30,00%
LICZBA OPADANIA min. 220 – 275 s
DON max. 1000ppb
STĘŻENIE GAZU max. 0,3 ppm

ZIARNO ZDROWE, O SWOISTYM ZAPACHU, WOLNE OD ŻYWYCH I MARTWYCH INSEKTÓW, GRZYBÓW, MYKOTOKSYN, POROSTU I SPORYSZU, BEZ PRZYTULII, BEZ ZBÓŻ OBCYCH

PSZENŻYTO WILGOTNOŚĆ max. 14,50%
ZANIECZYSZCZENIA OGÓŁEM  max. 6,0%
W TYM ZANIECZYSZCZENIA NIEUŻYTECZNE max. 2,0%
GĘSTOŚĆ min. 68,0 kg/hl
ZBOŻA OBCE max. 1,0%
SKROBIA min. 57,0%
ZIARNA POMARSZCZONE max. 3,0%
ZIARNA POŁAMANE max. 3,0%
DON max 1000ppb
STĘŻENIE GAZU max. 0,3 ppm

ZIARNO ZDROWE, O SWOISTYM ZAPACHU, WOLNE OD ŻYWYCH I MARTWYCH INSEKTÓW, GRZYBÓW, MYKOTOKSYN, POROSTU I SPORYSZU, BEZ PRZYTULII

RZEPAK WILGOTNOŚĆ max. 9,0%
ZANIECZYSZCZENIA OGÓŁEM max. 2,0%
ZAOLEJENIA min. 40,0%
ZAWARTOŚĆ KWASU ERUKOWEGO MAX. 2,0%
WOLNE KWASY TŁUSZCZOWE max. 2,0%
ZIARNA OBCE max. 1,0%
STĘŻENIE GAZU max. 0,3 ppm

ZIARNO ZDROWE, O SWOISTYM ZAPACHU I WŁAŚCIWEJ BARWIE, WOLNE OD ŻYWYCH I MARTWYCH INSEKTÓW, GRZYBÓW, MYKOTOKSYN, POROSTU I SPORYSZU, BEZ PRZYTULII

ŻYTO WILGOTNOŚĆ max. 14,50%
ZANIECZYSZCZENIA OGÓŁEM  max. 6%
W TYM ZANIECZYSZCZENIA NIEUŻYTECZNE max. 2%
GĘSTOŚĆ min. 68,0 kg/hl
ZBOŻA OBCE max 1,0 %
SKROBIA min. 58,0%
STĘŻENIE GAZU max. 0,3 ppm
DON max 1000ppb
ZIARNA POMARSZCZONE max. 3,0%

ZIARNO ZDROWE, O SWOISTYM ZAPACHU, WOLNE OD ŻYWYCH I MARTWYCH INSEKTÓW, GRZYBÓW, MYKOTOKSYN, POROSTU I SPORYSZU, BEZ PRZYTULII

ŻYTO
KONSUMPCYJNE
WILGOTNOŚĆ max. 14,50%
ZANIECZYSZCZENIA OGÓŁEM  max. 6%
W TYM ZANIECZYSZCZENIA NIEUŻYTECZNE max. 2%
GĘSTOŚĆ min. 70,0 – 72,0 kg/hl
LICZBA OPADANIA min. 120 s
SKROBIA min. 58,0%
STĘŻENIE GAZU max. 0,3 ppm
DON max 1000ppb
ZIARNA POMARSZCZONE max. 3,0%

ZIARNO ZDROWE, O SWOISTYM ZAPACHU, WOLNE OD ŻYWYCH I MARTWYCH INSEKTÓW, GRZYBÓW, MYKOTOKSYN, POROSTU I SPORYSZU, BEZ PRZYTULII, BEZ ZBÓŻ OBCYCH

OWIES WILGOTNOŚĆ max. 14,50%
ZANIECZYSZCZENIA OGÓŁEM max. 6%
W TYM ZANIECZYSZCZENIA NIEUŻYTECZNE max. 2%
GĘSTOŚĆ min  46,0-48,0 kg/hl (min. 50,0 kg/hl konsumpcja)
ZBOŻA OBCE max 1,0 %
ZIARNA POMARSZCZONE max 3%
ZIARNA POŁAMANE max 3%
STĘŻENIE GAZU max. 0,3 ppm
DON max.1000 ppb

ZIARNO ZDROWE, O SWOISTYM ZAPACHU, WOLNE OD ŻYWYCH I MARTWYCH INSEKTÓW, GRZYBÓW, MYKOTOKSYN, POROSTU I SPORYSZU, BEZ PRZYTULII, BEZ ZIAREN ZAPRAWIONYCH

ŁUBIN SŁODKI WILGOTNOŚĆ max. 14,50%
ZANIECZYSZCZENIA OGÓŁEM  max. 6,0%
W TYM ZANIECZYSZCZENIA NIEUŻYTECZNE max. 2.0%
ZIARNA OBCE max. 1,0 %
STĘŻENIE GAZU max. 0,3 ppm

ZIARNO ZDROWE, O SWOISTYM ZAPACHU, WOLNE OD ŻYWYCH I MARTWYCH INSEKTÓW, GRZYBÓW, MYKOTOKSYN, PLEŚNI, POROSTU I SPORYSZU, BEZ PRZYTULII, BEZ ZBÓŻ OBCYCH